இலவச பதிவு

Content is loading.

அடிப்படை தகவல்

  * எல்லா விபரங்களையும் அவசியம் பூர்த்தி செய்யவேண்டும்
* மொபைல்
*  தொலைபேசி
- -
* பெயர்
* பாலினம்
ஆண்   பெண்
* பிறந்த தேதி
*திருமண நிலை
விதவை விவாகரத்து
* தாய் மொழி
* மதம்
* ஜாதி
  உட்பிரிவு
* ஆதார் எண்
 கோத்ரம்
 * நட்சத்திரம் / ராசி
  லக்னம்
 ஜாதகம்
ஆம்     இல்லை
 
செவ்வாய் தோஷம்
ஆம்    இல்லை
 பிறந்த இடம்
 பிறந்த நேரம்
Pick a Time!
* அதிகபட்ச கல்வி நிலை
*கல்வி விவரங்கள்
 * வருமானம்
* தொழில்
* வேலை இடம்
 * உணவுமுறை
*  உயரம்
* நிறம்
* நாடு
* மாநிலம்
* நகரம்
* முகவரி
  *சகோதரர்கள்
  *திருமணம் ஆனார்கள்
  *சகோதரிகள்
  *திருமணம் ஆனார்கள்
  *தந்தை பெயர்


உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
 * தாயார் பெயர்


உயிருடன்   உயிருடன் இல்லை  
நான் நியதிகளும் நிபந்தனைகள் ஒத்துகொள்கிறேன்
   
Copyright © 2010 to 2020 Sivasakthimatri.in - All Rights Reserved update software 21/02/2018